Nota prawna

ANSTA sp. z o.o.
ul. Szafera 3
80-299 Gdańsk

KRS: 0000481383
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł

NIP: 5842732278
REGON: 221920488

Zapraszamy do współpracy!

Opowiedz nam o sobie, a my znajdziemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb