Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Panstwa danych osobowych jest spółka ANSTA Sp. z o.o. z siedzibą w 80-299 Gdańsk, ul. Szafera 3 e-mail: kontakt@ansta.pl tel: +48 58 732 72 48.

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, lub/też w celach rekrutacyjnych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając ze strony i serwisu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmię ANSTA Sp. z o.o. z siedzibą w 80-299 Gdańsk, ul. Szafera 3, w celu marketingowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.